Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 223 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 12
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1821/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà... 17/07/2018 17/07/2018
Còn hạn
1768/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/07/2018 05/07/2018
Còn hạn
76/KH-UBND Triển khai xác định chỉ số CCHC và Kế hoạch khảo sát sự hài lòng người dân, tổ chức năm 2018 04/07/2018 04/07/2018
Còn hạn
1088/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng... 04/05/2018 04/05/2018
Còn hạn
1089/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân... 04/05/2018 04/05/2018
Còn hạn
3195/UBND-VP Xử lý kiến nghị của công ty TNHH MTV Đức Toàn Tâm 09/04/2018 09/04/2018
Còn hạn
26/KH-UBND Kế hoạch triển khai hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2018-2020 12/03/2018 12/03/2018
Còn hạn
3692/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực giảm nghèo, lĩnh vực trẻ em thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trê địa bàn tỉnh BRVT 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
3693/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của SLĐTHXH 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
3696/QĐ-UBND Tặng Bằng khen (công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ) 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
40/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Văn bản QPPL do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành về phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác Phòng, chống tệ... 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3643/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Huy Thao 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3644/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Quốc Huy 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3645/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thi Thân 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3634/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Hông Minh 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3635/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Ngọc Ly 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3646/QĐ-UBND Trợ cấp môt lần đối vối người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen và Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ... 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3638/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Tuyết 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3639/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Bùi Ngọc Tân 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3640/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Trần Văn Tuấn 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 223 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 12