Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 206 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 11
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1088/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng... 04/05/2018 04/05/2018
Còn hạn
1089/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân... 04/05/2018 04/05/2018
Còn hạn
3195/UBND-VP Xử lý kiến nghị của công ty TNHH MTV Đức Toàn Tâm 09/04/2018 09/04/2018
Còn hạn
26/KH-UBND Kế hoạch triển khai hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2018-2020 12/03/2018 12/03/2018
Còn hạn
3692/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực giảm nghèo, lĩnh vực trẻ em thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trê địa bàn tỉnh BRVT 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
3693/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của SLĐTHXH 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
3563/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với Ông Nguyễn Trần Vũ 13/12/2017 13/12/2017
Còn hạn
3518/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng sân khấu ngoài trời phục vụ các hoạt động âm nhạc trị liệu tại Trung tâm Xã hội 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3508/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Bùi Đức Hồng 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3509/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Ánh 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3510/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Đinh Hùng Thắng 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3511/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Lê Thị Bông 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3513/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Khắc Đơn 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3514/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Quốc Dũng 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3515/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Phạm Xuân Triệu 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3516/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Bùi Nguyên Khánh 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3517/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Biên 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
38/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cho vay... 30/11/2017 15/12/2017
Còn hạn
3225/QĐ-UBND Phê duyệt hình thức đặt hàng đào tạo nghề trình độ cao đẳng thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực các ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/11/2017 03/11/2017
Còn hạn
3082/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị thực hiện Đề án điều trị nghiện ma tuý tự nguyện không thu phí và đề án triển khai... 26/10/2017 26/10/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 206 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 11