Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 209 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 11
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1821/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà... 17/07/2018 17/07/2018
Còn hạn
1768/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/07/2018 05/07/2018
Còn hạn
76/KH-UBND Triển khai xác định chỉ số CCHC và Kế hoạch khảo sát sự hài lòng người dân, tổ chức năm 2018 04/07/2018 04/07/2018
Còn hạn
1088/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng... 04/05/2018 04/05/2018
Còn hạn
1089/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân... 04/05/2018 04/05/2018
Còn hạn
3195/UBND-VP Xử lý kiến nghị của công ty TNHH MTV Đức Toàn Tâm 09/04/2018 09/04/2018
Còn hạn
26/KH-UBND Kế hoạch triển khai hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2018-2020 12/03/2018 12/03/2018
Còn hạn
3692/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực giảm nghèo, lĩnh vực trẻ em thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trê địa bàn tỉnh BRVT 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
3693/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của SLĐTHXH 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
3563/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với Ông Nguyễn Trần Vũ 13/12/2017 13/12/2017
Còn hạn
3518/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng sân khấu ngoài trời phục vụ các hoạt động âm nhạc trị liệu tại Trung tâm Xã hội 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3508/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Bùi Đức Hồng 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3509/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Ánh 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3510/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Đinh Hùng Thắng 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3511/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Lê Thị Bông 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3513/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Khắc Đơn 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3514/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Quốc Dũng 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3515/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Phạm Xuân Triệu 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3516/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Bùi Nguyên Khánh 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3517/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Biên 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 209 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 11