Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 51 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 3
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
863/QĐ-UBND Công bố TTHC sửa đổi thuộc lĩnh vực năng lượng, nguyên tử và hoạt động KHCN thuộc thẩm quyền của SKHCN 03/04/2018 03/04/2018
Còn hạn
3632/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3633/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý hoạt động cho vay của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3411/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực TTHC sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa... 22/11/2017 22/11/2017
Hết hạn
3382/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2018 của tỉnh Bà Rịa - Vũng... 20/11/2017 20/11/2017
Còn hạn
3382/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2018 của tỉnh Bà Rịa - Vũng... 20/11/2017 20/11/2017
Còn hạn
3211/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 02/11/2017 02/11/2017
Còn hạn
2911/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh tên gọi các Dự án sản xuất thử nghiệm thành Dự án thí điểm ứng dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017 16/10/2017 16/10/2017
Còn hạn
2791/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm 2018... 04/10/2017 04/10/2017
Còn hạn
2612/QĐ-UBND Bổ sung Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với Dự án sản xuất thử nghiệm Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm... 14/09/2017 14/09/2017
Còn hạn
2512/QĐ-UBND Công bố TTHC thay thế và TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ 06/09/2017 06/09/2017
Còn hạn
90/KH-UBND Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh năm 2017 28/08/2017 28/08/2017
Còn hạn
2189/QĐ-UBND Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 07/08/2017 07/08/2017
Còn hạn
2190/QĐ-UBND Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 02 đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 07/08/2017 07/08/2017
Còn hạn
2145/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến... 02/08/2017 02/08/2017
Còn hạn
2006/QĐ-UBND Công bố TTHC thay thế và TTHC vị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN 19/07/2017 19/07/2017
Còn hạn
2006/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và... 19/07/2017 19/07/2017
Còn hạn
6324/UBND-VP Đề nghị cho phép sử dụng kinh phí 2017 cho cho việc xây dựng, áp dụng ISO của công an huyện Côn Đảo 11/07/2017 11/07/2017
Còn hạn
1592/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008... 16/06/2017 16/06/2017
Còn hạn
1593/QĐ-UBND Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại... 16/06/2017 16/06/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 51 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 3