Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 228 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 12
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3065/QĐ-UBND Ban hành Quy trình vận hành điều tiết đập dâng Sông Ray 30/10/2018 30/10/2018
Còn hạn
7793/UBND-VP Thống kê và có giải pháp ổn định nguồn cung mặt hàng thịt lợn 09/08/2018 09/08/2018
Còn hạn
1490/QĐ-UBND Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018 08/06/2018 08/06/2018
Còn hạn
600/QĐ-UBND Công bố Bộ TTHC đã được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trồng trọt, Lâm nghiệp, Thủy lợi... 06/03/2018 06/03/2018
Còn hạn
598/QĐ-UBND Công bố TTHC đã được chuẩn hóa bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 06/03/2018 06/03/2018
Còn hạn
462/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển trang trại tỉnh BR-VT giai đoạn... 26/02/2018 26/02/2018
Còn hạn
453/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện chương trình xúc tiến thương mại ngành nông nghiệp năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/02/2018 23/02/2018
Còn hạn
3676/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng bể chứa nước phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016-2017 của BQL Rừng phòng... 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
3679/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét công nhận nghề truyền thống,làng nghề và làng nghề truyền thống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
3611/QĐ-UBND Công bố Bộ thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở NN&PTNT 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3585/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực kiểm lâm trên đại bàn tỉnh năm 2017 cho Chi cục... 15/12/2017 15/12/2017
Còn hạn
3601/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 15/12/2017 15/12/2017
Còn hạn
3536/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2 năm 2017) 11/12/2017 11/12/2017
Còn hạn
3479/QĐ-UBND Phê duyệt thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế bổ sung của Ban quản lý rừng phòng hộ năm 2017 01/12/2017 01/12/2017
Còn hạn
3480/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và... 01/12/2017 01/12/2017
Còn hạn
3484/QĐ-UBND Phê duyệt chỉ tiêu hợp đống lao động đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 01/12/2017 01/12/2017
Còn hạn
3487/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định... 01/12/2017 01/12/2017
Còn hạn
3458/QĐ-UBND Sửa đổi, điều chỉnh danh sách tàu cá đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản vùng biển xa năm 2017 tại Quyết định... 28/11/2017 28/11/2017
Còn hạn
36/2017/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị... 24/11/2017 07/12/2017
Còn hạn
3415/QĐ-UBND Điều chỉnh nguồn vốn tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch kỹ thuật đầu tư xây dựng... 22/11/2017 22/11/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 228 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 12