Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 7.381 - 7.400 of 10.655 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 533
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
6696/UBND-VP Đầu tư cung cấp nước sạch Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Sông Dinh, thành phố Vũng Tàu 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
2055/QĐ-UBND Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2016-2017 (huyện Tân Thành) 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
6725/UBND-VP Mời tham dự cầu truyền hình trực tiếp Chương trình “Tiếp bước cha anh” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
6672/UBND-VP Xử lý việc chậm triển khai dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
6706/UBND-VP Bãi bỏ Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
6721/UBND-VP Xem xét điều chỉnh tiến độ gói thầu số 10 đường quy hoạch số 32 khu đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
2056/QĐ-UBND Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 (huyện Côn Đảo) 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
6726/UBND-VP Tổ chức đưa đón đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp Chương trình “tiếp bước cha anh” 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
6707/UBND-VP Đề nghị xem xét, giải quyết nhu cầu tách thửa đất cho người dân trong khu đất 15,22 ha đất tại KCN Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
6697/UBND-VP Điều chỉnh Đề án TGSX của LLVT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 (phân kỳ 2017) 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
2057/QĐ-UBND Cho phép hợp nhất Hội Khuyến học và Hội Cựu Giáo chức huyện Tân Thành thành Hội Khuyến học và Cựu Giáo chức huyện Tân Thành 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
2058/QĐ-UBND Phê duyệt phương án tự chủ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
131/BC-UBND Báo cáo tình hình tổ hợp tác 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
6708/UBND-VP Báo cáo khả năng thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 của Dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải (giai đoạn 1) 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
6673/UBND-SNV Tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch tỉnh 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
6698/UBND-VP Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nâng cấp mở rộng Trung tâm phong chống bênh xã hội thành Bệnh viện mắt 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
6684/UBND-VP Hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
6710/UBND-VP Thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ thuộc dự án Khu dịch vụ hậu cần cảng tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
6727/UBND-VP Thành phố Ansan, Hàn Quốc mời tham dự Hội nghị quôc tế về du lịch sinh thai và du lịch bền vững từ ngày 12 - 15/9/2017 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
347/TB-UBND Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long tại cuộc họp nghe báo cáo việc xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh 24/07/2017 24/07/2017
Còn hạn
Showing 7.381 - 7.400 of 10.655 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 533