Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 7.381 - 7.400 of 9.886 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 495
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1601/QĐ-UBND Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
1602/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
5580/UBND-VP Mời dự và phát biểu tại Hội nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
1603/QĐ-UBND Thành lập Ban chỉ đạo xử lý việc sử dụng đất khu vực Thùy Vân – Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
5583/UBND-VP Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN bằng NSNN 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
5530/UBND-VP Chuyển tiền ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
1604/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư và dân cư xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
283/TB-UBND Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Long tại buổi làm việc với Hội đồng GSXSKT tỉnh và công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh... 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
5554/UBND-VP Kinh phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
1605/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 329 (từ vòng xoay Quốc lộ 55 đến giao lộ Hòa... 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
5552/UBND-VP Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc (4214/BNN-TCTS) 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
1606/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường đối với phần diện tích còn lại chưa lập phương án bồi thường của dự án đầu tư xây dựng khu... 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
5553/UBND-VP Triển khai thực hiện Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của CP về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng,... 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
5561/UBND-VP Đề nghị cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC cho doanh nhân Công ty Cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
1607/QĐ-UBND Thu hồi 31.483,5m2 đất tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành do UBND xã Châu Pha quản lý để thực hiện dự án: Khai thác đá xây dựng bằng phương pháp lộ... 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
5562/UBND-VP Đề nghị cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC cho doanh nhân Công ty Đào tạo Kỹ thuật PVD 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
1608/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư thực hiện dự án Khai thác đá xây dựng bằng phương pháp lộ thiên... 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
5559/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 361/QĐ-BCĐ389 ngày 01/6/2017 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
5557/UBND-VP Triển khai thực hiện Báo cáo số 11/BC-BCĐ389 ngày 22/5/2017 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
5538/UBND-VP triển khai Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT ngày 24/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
Showing 7.381 - 7.400 of 9.886 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 495