Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 1.232 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 62
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3284/UBND-VP Tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 21/04/2017 21/04/2017
Còn hạn
1054/QĐ-UBND Ban hành thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017 21/04/2017 21/04/2017
Còn hạn
3292/UBND-VP Thanh lý thiết bị y tế của Trung tâm y tế huyện Đất đỏ. 21/04/2017 21/04/2017
Còn hạn
3305/UBND-VP Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của UBND huyện Đất Đỏ. 21/04/2017 21/04/2017
Còn hạn
3036/UBND-VP Cho thuê lại 1 phần mặt bằng siêu thị Mỹ Nghệ tại số 2 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu 21/04/2017 21/04/2017
Còn hạn
3281/UBND-VP Chủ trương đầu tư dự án bến xe-chợ và khu nhà phố chợ Long Hải tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 21/04/2017 21/04/2017
Còn hạn
3290/UBND-VP Phê duyệt Kh thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2017 21/04/2017 21/04/2017
Còn hạn
3291/UBND-VP Kinh phí hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 21/04/2017 21/04/2017
Còn hạn
3295/UBND-VP Tham gia lớp tập huấn cho cán bộ hội chủ chốt năm học 2016-2017 khu vực phía nam 21/04/2017 21/04/2017
Còn hạn
3296/UBND-VP Hỗ trợ kinh phí đi công tác Đức cho hội nông dân tỉnh 21/04/2017 21/04/2017
Còn hạn
3297/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 10/4/2017 của TTCP 21/04/2017 21/04/2017
Còn hạn
3299/UBND-VP Triển khai thực hiện văn bản số 4494/BTC-HCSN ngày 04/4/2017 của BTC 21/04/2017 21/04/2017
Còn hạn
3300/UBND-VP Sử dụng nguồn tiền huy động từ phát hành trái phiếu CQĐP 21/04/2017 21/04/2017
Còn hạn
3275/UBND-VP Điều tra, xử lý vụ việc báo thanh niên online từ ngày 18 đến 31/3/2017 đăng loạt bài "bóc trần đường dây bán lao động đi biển" 20/04/2017 20/04/2017
Còn hạn
3276/UBND-VP Kiểm tra làm rõ thông tin về vận chuyển nhôm có nguồn gốc Trung Quốc vào Việt Nam 20/04/2017 20/04/2017
Còn hạn
3277/UBND-VP Đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành 20/04/2017 20/04/2017
Còn hạn
3270/UBND-VP Triển khai thực hiện quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của TTCP 20/04/2017 20/04/2017
Còn hạn
3268/UBND-VP hỗ trợ kinh phí xây dựng trường mầm non sơn ca tại thị trấn Long Hải 20/04/2017 20/04/2017
Còn hạn
3272/UBND-VP Tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2016 của doanh nghiệp FDI. 20/04/2017 20/04/2017
Còn hạn
3273/UBND-VP Báo cáo theo yêu cầu tại Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 20/04/2017 20/04/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 1.232 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 62