Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 8.608 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 431
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1250/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 17/05/2018 17/05/2018
Còn hạn
1253/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo 138 tỉnh để tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống... 17/05/2018 17/05/2018
Còn hạn
1244/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán Mua vật tư, sinh phẩm, hóa chất y tế năm 2018 của TTYT huyện Long Điền 17/05/2018 17/05/2018
Còn hạn
1245/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 17/05/2018 17/05/2018
Còn hạn
1246/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch để tiếp nhận không qua thi tuyển công chức- Trần Minh Huy- Sở Tài nguyên Môi trường 17/05/2018 17/05/2018
Còn hạn
1247/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch để tiếp nhận không qua thi tuyển công chức (Nguyễn Minh Phượng)- Sở Tài nguyên Môi trường 17/05/2018 17/05/2018
Hết hạn
1248/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch để tiếp nhận không qua thi tuyển công chức thuộc UBND huyện Đất Đỏ - Lê Nguyễn Cẩm Tú 17/05/2018 17/05/2018
Còn hạn
1249/QĐ-UBND Bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo Lưu quang kha (PGĐ đài PTTH Tỉnh) 17/05/2018 17/05/2018
Còn hạn
1235/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh bổ sung mục a,b điểm 5.2 khoản 5 điều 1 quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư... 16/05/2018 16/05/2018
Còn hạn
1236/QĐ-UBND Quyết định công nhận Trường tiểu học Trần Quốc Toản huyện Tân Thành đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 16/05/2018 16/05/2018
Còn hạn
1237/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận không qua thi tuyển công chức 16/05/2018 16/05/2018
Còn hạn
1238/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán công tác chuẩn bị đầu tư và chi phí thiết kế công trình nhà công vụ giáo viên huyện XM 16/05/2018 16/05/2018
Còn hạn
1239/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm trang thiết bị sửa xe ôtô của các đơn vị thuộc sở lao động thương binh XH tỉnh 16/05/2018 16/05/2018
Còn hạn
1240/QĐ-UBND Đề nghị phê duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của... 16/05/2018 16/05/2018
Còn hạn
4426/UBND-VP Ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công... 16/05/2018 16/05/2018
Còn hạn
1223/QĐ-UBND Đề nghị công nhận trường mầm non Ánh Dương, Phường 1, thành phố Vũng Tàu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 15/05/2018 15/05/2018
Còn hạn
1224/QĐ-UBND Đề nghị công nhận trường mầm non đạt Hoa Sen, xã Phước Hưng, huyện Long Điền đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 15/05/2018 15/05/2018
Còn hạn
1225/QĐ-UBND Đề nghị công nhận trường mầm non Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 15/05/2018 15/05/2018
Còn hạn
1226/QĐ-UBND Đề nghị công nhận trường mầm non đạt Hoa Anh Đào, Phường 7, thành phố Vũng Tàu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 15/05/2018 15/05/2018
Còn hạn
1227/QĐ-UBND Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp trường THPT trần nguyên hãn 15/05/2018 15/05/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 8.608 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 431