Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 869 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 44
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
22/KH-UBND Triển khai 01/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gi giảm nghèo bền vững giai đoạn... 28/02/2017 28/02/2017
Còn hạn
06/2017/QĐ-UBND Ban hành quy trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh BRVT 27/02/2017 07/03/2017
Còn hạn
07/2017/QĐ-UBND Ban hành quyết định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN của tỉnh BRVT 27/02/2017 07/03/2017
Còn hạn
08/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN... 27/02/2017 07/03/2017
Còn hạn
05/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh BRVT 27/02/2017 07/03/2017
Còn hạn
09/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN của tỉnh BRVT 27/02/2017 07/03/2017
Còn hạn
367/QĐ-UBND Phê duyệt phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ hộ chăn nuôi xây dựng công trình khí sinh học năm 2017 trên đia bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/02/2017 21/02/2017
Còn hạn
373/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng tại tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020 21/02/2017 21/02/2017
Còn hạn
15/KH-UBND Phát động phong trào thi đua chuyên đề "Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp" trên địa bàn tỉnh năm 2017 21/02/2017 21/02/2017
Còn hạn
373/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng tại tỉnh BRVT giai đoạn 2017-2020 21/02/2017 21/02/2017
Còn hạn
08/CT-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công 20/02/2017 20/02/2017
Còn hạn
18/KH-UBND Triển khai thi hành Nghị định 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh BR-VT 17/02/2017 17/02/2017
Còn hạn
338/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạc thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/02/2017 17/02/2017
Còn hạn
343/QD-UBND Ban hành Kế hoạch công tác theo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017 17/02/2017 17/02/2017
Hết hạn
1233/UBND-VP Tăng cường công tác tập trung đối tượng lang thang, xin ăn tại các địa bàn trọng điểm trong các dịp lễ, hội 17/02/2017 17/02/2017
Còn hạn
15/KH-BATGT Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 16/02/2017 16/02/2017
Còn hạn
318/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 15/02/2017 15/02/2017
Còn hạn
07/CT-UBND Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh BR-VT. 14/02/2017 14/02/2017
Còn hạn
235/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn... 09/02/2017 09/02/2017
Còn hạn
234/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Tỉnh 09/02/2017 09/02/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 869 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 44