Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 1.936 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 97
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
4429/UBND-VP Thông báo kế hoạch trung hạn vốn ngân sách Trung Ương 2016-2020 25/05/2017 25/05/2017
Còn hạn
4384/UBND-VP Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4391/UBND-VP Dự Hội thảo hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4389/UBND-VP Cung cấp chứng cứ theo yêu cầu của TAND tỉnh BR-VT 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4392/UBND-VP Chủ trương đầu tư dự án trại chăn nuôi vịt đẻ tại xã Bưng Riềng 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4382/UBND-VP Tiếp và làm việc với Cục Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Lan (RVO) 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4413/UBND-VP Cử thành viên tham gia ban soạn thảo và tổ biên tập xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4423/UBND-VP Triển khai Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4411/UBND-VP Chia cổ tức tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4425/UBND-VP Triển khai chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK,CLP theo chỉ đạo của BTC 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4381/UBND-VP Chấp thuận giá thuê đất của người dân tại kv cổng số 6 để xây dựng các ô chứa bùn 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4388/UBND-VP Chỉ đạo triển khai kế hoạch đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4393/UBND-VP Phối hợp chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị thực hiện quy chế công tác giữa HĐND-UBND-MTTQ 2011-2016 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4393/UBND-VP Phối hợp chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị thực hiện quy chế công tác giữa HĐND-UBND-MTTQ 2011-2016 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4412/UBND-VP Đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động `NVNUTDHVN` năm 2018 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4414/UBND-VP Triển khai thông tư 34/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4416/UBND-VP Tham mưu thực hiện chỉ đạo của tờ trình Trung Ương về tình hình nợ công và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4426/UBND-VP Xin chuyển nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung qui hoạch nông, lâm ngư nghiệp đến 2020 tầm nhìn đến 2030 sang kỳ họp... 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4420/UBND-VP Chủ trương đầu tư dự án phân viện trường đào tạo cán bộ kết hợp nhà khách BIDV khu vực phía nam tại p8 tpvt (651/SKHĐT) 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
4417/UBND-VP Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ 2017-2020 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 1.936 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 97