Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 4.566 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 229
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
5429/UBND-VP Triển khai thực hiện thông tư số 08/2018/TT-BYT của bộ y tế 25/06/2018 25/06/2018
Còn hạn
5739/UBND-VP Chuẩn bị nội dung phục vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về đô thị thông minh 25/06/2018 25/06/2018
Còn hạn
5530/UBND-VP Đánh giá chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách XH 18/06/2018 18/06/2018
Còn hạn
5388/UBND-VP Thực hiện chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của thủ tướng chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển KTXH dự toán ngân sách NN 2019 18/06/2018 18/06/2018
Còn hạn
5527/UBND-VP Đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019 18/06/2018 18/06/2018
Còn hạn
5624/UBND-VP Thực hiện chăm sóc cây xanh, hoa kiểng của Trường Chính trị 18/06/2018 18/06/2018
Còn hạn
5764/UBND-VP Đề nghị UBND tỉnh xem xét, ký ban hành VB đề xuất BLĐTBXH xem xét, bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ học nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự,... 14/06/2018 14/06/2018
Hết hạn
5738/UBND-VP Triển khai thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ VIII-HĐND khóa VI 14/06/2018 14/06/2018
Còn hạn
5763/UBND-VP Dự toán in ấn phẩm 2018 của trung tâm y tế huyện Châu Đức 14/06/2018 14/06/2018
Còn hạn
5733/UBND-VP Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 14/06/2018 14/06/2018
Còn hạn
5761/UBND-VP 1 số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều (71/NQ-CP) 14/06/2018 14/06/2018
Còn hạn
5732/UBND-VP Dự thảo chương trình hành động 05-NQ/TW của BCHTW đảng 14/06/2018 14/06/2018
Còn hạn
5780/UBND-VP Góp ý kiến cấp phép thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học lần thứ 6 bằng tàu Viện sỹ Oparin trong vùng biển Việt Nam 14/06/2018 14/06/2018
Hết hạn
5760/UBND-VP Đề nghị Bộ VHTTDL cho ý kiến về sửa chữa Biệt thự số 16B Tôn Đức Thắng, Côn Đảo 14/06/2018 14/06/2018
Còn hạn
5778/UBND-VP Chấp thuận vị trí đổ vật liệu nạo vét, công trình nâng cấp mở rộng cảng bến đầm, huyện côn đảo 14/06/2018 14/06/2018
Còn hạn
5756/UBND-VP Bổ sung dự toán 2018 đề triển khai đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số 2018-2025 14/06/2018 14/06/2018
Còn hạn
5785/UBND-VP Về điều chỉnh thời hạn dự án và thời hạn sử dụng đất dự án Khu du lịch Vũng Tàu Paradise 14/06/2018 14/06/2018
Còn hạn
5746/UBND-VP Tham gia đoàn khảo sát việc thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành tập trung tại Cái Mép Thị Vải 14/06/2018 14/06/2018
Còn hạn
5774/UBND-VP Rà soát các dự án có nội dung chuyển giao không bồi hoàn 14/06/2018 14/06/2018
Còn hạn
5767/UBND-VP Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, mẫu văn bản trong hoạt cấp giấy phép... 14/06/2018 14/06/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 4.566 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 229