Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 4.289 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 215
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3355/UBND-VP Kinh phí tổ chức bắn pháp hoa tết 2018 tại Côn Đảo 23/04/2018 23/04/2018
Hết hạn
3376/UBND-VP Đổi trụ sở làm việc của Hội Văn học nghệ thuật 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3374/UBND-VP Trang bị sách Văn hóa giao thông dành cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.(IN) 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3349/UBND-VP Rà soát, đánh giá thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực GDĐT 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3424/UBND-VP Bố trí nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh cho giai đoạn vận hành và bảo trì dự án Nước sạch nông thôn tỉnh 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3347/UBND-VP Đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của BCH Đảng bộ tỉnh và UBND tỉnh 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3345/UBND-VP Trang thiết bị ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3344/UBND-VP Kinh phí biên soạn nội dung thuyết minh di tích và danh thắng tỉnh 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3423/UBND-VP Tình hình nhập khẩu phế liệu sắt, thép của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3367/UBND-VP Bổ sung kinh phí tặng quà và trợ cấp tết 2018 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3343/UBND-VP Về việc xin chủ trương tổ chức đưa Đoàn người có uy tín đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Phía Bắc năm 2018 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3366/UBND-VP Xây dựng trạm thu phát sóng trên địa bàn huyện Côn Đảo của Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tàu và Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3364/UBND-VP Đặt hàng nhà nước thực hiện đo vẽ bản đồ 1/500,1/1000, 1/2000 ranh giới di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tại tỉnh 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3339/UBND-VP Đề xuất phương án thu hồi, giao đất cho Công ty TNHH MTV công ích Quận 4-TPHCM. 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3422/UBND-VP Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 27-.CT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ môi trường 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3363/UBND-VP Hỗ trợ kinh phí xây dựng bia truyền thống tiểu đoàn 307 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3338/UBND-VP Báo cáo kết quả thực hiện NQ 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3358/UBND-VP Kế hoạch tự kiểm tra, tổng kết 15 năm thực hiện 24-NQ/TW công tác dân tộc 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3357/UBND-VP Kinh phí chương trình mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, sai cai nghiện 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3389/UBND-VP Báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử quý I-2018 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 4.289 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 215