Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 43 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 3
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3575/QĐ-UBND Thanh tra về công tác thu hồi đất và triển khai thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường Hương Lộ 10, thành phố Bà Rịa 14/12/2017 14/12/2017
Còn hạn
3576/QĐ-UBND Giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra về công tác thu hồi đất và triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Hương lộ 10, thành phố Bà Rịa 14/12/2017 14/12/2017
Còn hạn
3490/QĐ-UBND Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 và Quyết định số 2245/QĐ-UBND 09/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh 04/12/2017 04/12/2017
Còn hạn
3396/QĐ-UBND Điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/11/2017 22/11/2017
Còn hạn
3232/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh 03/11/2017 03/11/2017
Còn hạn
3233/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện 03/11/2017 03/11/2017
Còn hạn
3231/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC về Lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải... 03/11/2017 03/11/2017
Còn hạn
2693/QĐ-UBND Thay đổi thành viên Đoàn thanh tra 22/09/2017 22/09/2017
Còn hạn
2608/QĐ-UBND Thanh tra toàn diện hoạt động đối với Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu từ thời điểm cổ phần hóa đến ngày 31/7/2017 14/09/2017 14/09/2017
Còn hạn
2432/QĐ-UBND Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Đinh Văn Lương 28/08/2017 28/08/2017
Còn hạn
2330/QĐ-UBND Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (Nguyễn Thị Hữu Lập) 17/08/2017 17/08/2017
Còn hạn
2328/QĐ-UBND Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (Võ Văn Minh 17/08/2017 17/08/2017
Còn hạn
2329/QĐ-UBND Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (Phùng Thị Hoàng) 17/08/2017 17/08/2017
Còn hạn
2327/QĐ-UBND Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Ngọc Minh) 17/08/2017 17/08/2017
Còn hạn
2284/QĐ-UBND giải quyết đơn của ông Phạm Duy Thụ, địa chỉ số 167 Đô Lương, phường 12, thành phố Vũng Tàu 14/08/2017 14/08/2017
Còn hạn
2280/QĐ-UBND giải quyết đơn của ông Phạm Văn Chí, địa chỉ số 262/11/5 đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu. 14/08/2017 14/08/2017
Còn hạn
2279/QĐ-UBND Giải quyết đơn của bà Đoàn Thị Thu Nguyệt, ngụ tại thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... 14/08/2017 14/08/2017
Còn hạn
2271/QĐ-UBND Quyết định giải quyết đơn của bà Mai Thị Vân, ngụ tại Tổ 12, ấp Lam Sơn, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử... 14/08/2017 14/08/2017
Còn hạn
2281/QĐ-UBND Quyết định giải quyết đơn của bà Phạm Thị ánh, ngụ tại khu 3, ấp Lam Sơn, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành khiếu nại việc xin cấp giấy chứng nhận quyền... 14/08/2017 14/08/2017
Còn hạn
2278/QĐ-UBND Quyết định giải quyết đơn của bà Phạm Thị Vy, ngụ tại Tổ 7, ấp Phước Sơn, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử... 14/08/2017 14/08/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 43 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 3