Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1339/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 24/05/2018 24/05/2018
Còn hạn
1757/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lắp đặt điện kế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017 30/06/2017 30/06/2017
Còn hạn
1705/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ cấp nước cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017 27/06/2017 27/06/2017
Còn hạn
1706/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Lắp đặt điện kế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017 27/06/2017 27/06/2017
Còn hạn
1398/QĐ-UBND Phê duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng... 31/05/2017 31/05/2017
Còn hạn
758/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 30/03/2017 30/03/2017
Còn hạn
29/2016/QĐ-UBND Ban hành Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn II (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/08/2016 10/09/2016
Còn hạn
2047/QĐ-UBND Phê duyệt đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016... 29/07/2016 29/07/2016
Còn hạn
Showing 8 results.