Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Showing 11 results.
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo quy định thời gian và mức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi
0
2
Dự thảo sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND về một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017 – 2020
0
3
Dự thảo giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019-2020
0
4
Dự thảo chính sách hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu ra khỏi rừng giai đoạn 2019 – 2025
0
5
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp
0
6
Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn Đề án “Phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”
0
7
Dự thảo chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật đang học tại các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, các trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập trên địa bàn tỉnh
0
8
Dự thảo quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân viên cấp học Mầm non tại các trường công lập có tổ chức bán trú tỉnh
0
9
Dự thảo quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh
0
10
Dự thảo quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm Y tế, hỗ trợ đồng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2020
0
11
Dự thảo Đề án “Quản lý giáo dục thông minh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”
0
Showing 11 results.