Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo quy định mực nước dưới đất hạ thấp cho phép trong các tầng chứa nước dưới đất trên địa bàn tỉnh BRVT
0
2
Dự thảo bổ sung quy định mật độ trồng sương sâm tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
0
3
Dự thảo quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh
0
4
Dự thảo quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
0
5
Dự thảo quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
0
6
Dự thảo ban hành Quyết định tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính
0
7
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt Đề án điều trị nghiện ma tuý tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị cai nghiện ma tuý tỉnh
0
8
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của đội ngũ cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
0
9
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh
0
10
Dự thảo chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa đối với công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2019-2021
0
Showing 10 results.