Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Showing 19 results.
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND
0
2
Dự thảo quy chế quản lý và phát triển chợ
0
3
Dự thảo Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà sử dụng chung và chuyển quyền sử dụng đất đối với diện tích đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.
0
4
Dự thảo ban hành danh mục nghề và định mức chi phí đào tạo nghề cho thanh niên xuất ngũ
0
5
Dự thảo Văn bản QPPL bãi bỏ Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND về việc Tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô
0
6
Dự thảo quy chế quản lý các khu xử lý chất thải tập trung
0
7
Dự thảo quy định về chính sách khuyến khích phát triển liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản
0
8
Dự thảo quy định mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy và mức trợ cấp đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
0
9
Dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
0
10
Dự thảo Ban hành một số chính sách về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017 - 2020
0
11
Dự thảo quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo Tàng Côn Đảo
0
12
Dự thảo quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Bạch Dinh
0
13
Dự thảo quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu di tích lịch sử đặc biệt nhà tù Côn Đảo
0
14
Dự thảo quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện tại Thư Viện
0
15
Dự thảo quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá
0
16
Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối 2016 - 2020
0
17
Dự thảo quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018
0
18
Dự thảo mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
0
19
Dự thảo mức lệ phí trước bạ đối với nhà ở
0
Showing 19 results.