Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo báo cáo đánh giác tác động của chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh
0
2
Dự thảo Quy chế quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
0
3
Dự thảo quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2018
0
4
Dự thảo quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2018
0
5
Dự thảo quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
0
6
Dự thảo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử nam bộ trên địa bàn tỉnh bà rịa - vũng tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
0
7
Dự thảo chính sách hỗ trợ mức tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần tỉnh giai đoạn 2018-2021
0
Showing 7 results.