Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Showing 13 results.
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo VBQPPL Bãi bỏ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND quy định việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.
0
2
Dự thảo quy định các khu vực và dự án có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị
0
3
Dự thảo quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán và tiêu hủy tài sản nhà nước
0
4
Dự thảo quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn công đức, Khu di tích lịch sử trên địa bàn huyện Côn Đảo
0
5
Góp ý dự thảo Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực GĐĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, TDTT , môi trường, giám định tư pháp.
0
6
Dự thảo Quy định giá dịch vụ trông giữ xe(lần 3)
0
7
Dự thảo phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
0
8
Góp ý dự thảo Bãi bỏ Quyết định số 2009/2006/QĐ-UBND ngày 10/7/2006 của UBND tỉnh về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm.
0
9
Góp ý dự thảo Quy định Quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước.
0
10
Dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định về Quy trình luân chuyển hồ sơ khi thực hiện việc xác định giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
0
11
Dự thảo Quy định mức phân bổ kinh phí công tác xây dựng văn bản QPPL
0
12
Góp ý dự thảo Bãi bỏ điều 2 Quyết định 64/2009/QĐ-UBND và Quyết định 09/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh
0
13
Dự thảo quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú
0
Showing 13 results.