Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 1693/2005/QĐ-UB ngày 01/6/2005 và Quyết định số 901/2006/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của UBND tỉnh
0
2
Dự thảo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019 – 2025” trên địa bàn tỉnh
0
3
Dự thảo điều chỉnh Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh
0
4
Dự thảo quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2019
0
5
Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án “Phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”
0
6
Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh
0
7
Dự thảo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
0
8
Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về cơ sở nuôi cá lồng/bè cửa sông tỉnh BR-VT
0
Showing 8 results.