Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo chính sách hỗ trợ di dời ra khỏi rừng đặc dụng đối với các hộ dân đang sinh sống, sử dụng đất Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu để canh tác, nhằm khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng giai đoạn 2018 – 2022
0
2
Dự thảo chính sách hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo tại cộng đồng, đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội và mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh
0
3
Dự thảo quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
0
4
Dự thảo quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh
0
5
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh
0
6
Dự thảo quy định mức trích, tỷ lệ kinh phí dự phòng và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
0
7
Dự thảo NQ sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp
0
8
Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định định mứchoạt động phí của tổ dân cư trên địa bàn tỉnh
0
9
Dự thảo quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) trên địa bàn tỉnh
0
10
Dự thảo định mức kinh phí hỗ trợ chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
0
Showing 10 results.