Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Showing 1 - 20 of 282 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 15
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo quy định về đối tượng, mức hỗ trợ, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh
0
2
Dự thảo quy định mực nước dưới đất hạ thấp cho phép trong các tầng chứa nước dưới đất trên địa bàn tỉnh BRVT
0
3
Dự thảo bổ sung quy định mật độ trồng sương sâm tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
0
4
Dự thảo quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh
0
5
Dự thảo quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
0
6
Dự thảo quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
0
7
Dự thảo ban hành Quyết định tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính
0
8
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt Đề án điều trị nghiện ma tuý tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị cai nghiện ma tuý tỉnh
0
9
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của đội ngũ cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
0
10
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh
0
11
Dự thảo chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa đối với công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2019-2021
0
12
Dự thảo quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành chính sách hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh
0
13
Dự thảo quy định mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh
0
14
Dự thảo quy định nội dung chi, mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh
0
15
Dự thảo quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh
0
16
Dự thảo nghị quyết điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương
0
17
Dự thảo quy định thời gian và mức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi
0
18
Dự thảo sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND về một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017 – 2020
0
19
Dự thảo giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019-2020
0
20
Dự thảo chính sách hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu ra khỏi rừng giai đoạn 2019 – 2025
0
Showing 1 - 20 of 282 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 15