Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Showing 1 - 20 of 212 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 11
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua bổ sung các dự án có thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh
0
2
Dự thảo quy định về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở
0
3
Dự thảo Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu giai đoạn 2018 - 2022
0
4
Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh đối tượng, mức hỗ trợ tiền ăn tham gia trực tại các trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh
0
5
Dự thảo ban hành Giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
0
6
Dự thảo giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa
0
7
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
0
8
Dự thảo ban hành giá dịch vụ nghĩa trang, giá dịch vụ hỏa táng tại nghĩa trang Long Hương, thành phố Bà Rịa
0
9
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, xét đến năm 2025
0
10
Dự thảo danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh
0
11
Dự thảo phê duyệt phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh
0
12
Dự thảo tờ trình nghị quyết của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước cho công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh BRVT.
0
13
Dự thảo Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác và biện pháp thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh
0
14
Dự thảo Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
0
15
Dự thảo Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh
0
16
Dự thảo Bộ đơn giá kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh
0
17
Dự thảo Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh
0
18
Dự thảo Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
0
19
Dự thảo Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
0
20
Dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017
0
Showing 1 - 20 of 212 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 11