Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Showing 1 - 20 of 175 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 9
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh
0
2
Dự thảo Quy chế phối hợp công bố, công khai, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
0
3
Dự thảo chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh
0
4
Dự thảo chính sách trợ cấp cho công chức, viên chức và người lao động trực tiếp làm công tác chuyên môn tại BV Tâm Thần tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2021
0
5
Dự thảo quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
0
6
Dự thảo quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh
0
7
Dự thảo quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
0
8
Dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước
0
9
Dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định các khu vực cấp phép xây dựng đối với công trình thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh
0
10
Dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
0
11
Dự thảo NQ Phê duyệt Đề án Hỗ trợ khuyến khích lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn huyện Côn Đảo (lần 3)
0
12
Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh
0
13
Dự thảo quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh
0
14
Dự thảo chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2020
0
15
Dự thảo chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020
0
16
Dự thảo chính sách hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2020
0
17
Dự thảo bãi bỏ Quyết định 54/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh
0
18
Dự thảo quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
0
19
Dự thảo xin chủ trương xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025
0
20
Dự thảo ban hành Quy chế quản lý hoạt quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh
0
Showing 1 - 20 of 175 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 9