Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017
0
2
Dự thảo một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh
0
3
Dự thảo quy định nội dung, định mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề
0
4
Dự thảo chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật tại Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật
0
5
Dự thảo chính sách thực hiện khám sức khỏe cho học sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm học 2019-2020 đến năm học 2024-2025
0
6
Dự thảo quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh
0
7
Dự thảo nội dung thuyết minh Di tích và Danh thắng tỉnh BR-VT
0
Showing 7 results.