Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật đang học tại các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, các trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập trên địa bàn tỉnh
0
2
Dự thảo quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân viên cấp học Mầm non tại các trường công lập có tổ chức bán trú tỉnh
0
3
Dự thảo quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh
0
4
Dự thảo quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm Y tế, hỗ trợ đồng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2020
0
5
Dự thảo Đề án “Quản lý giáo dục thông minh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”
0
Showing 5 results.