Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Showing 11 results.
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo quy định tiêu chí đặc thù; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển và Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên địa bàn tỉnh
0
2
Dự thảo định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh" trên địa bàn tỉnh
0
3
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2018 quy định về tách thửa trên địa bàn tỉnh
0
4
Dự thảo sửa đổi một số nội dung Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011
0
5
Dự thảo chính sách hỗ trợ chí phí đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2022
0
6
Dự thảo quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019
0
7
Dự thảo bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
0
8
Dự thảo chính sách hỗ trợ di dời ra khỏi rừng đặc dụng đối với các hộ dân đang sinh sống, sử dụng đất Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu để canh tác, nhằm khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng giai đoạn 2018 – 2022
0
9
Dự thảo chính sách hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo tại cộng đồng, đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội và mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh
0
10
Dự thảo quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
0
11
Dự thảo quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh
0
Showing 11 results.