Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo định mức hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho giai đoạn 2018 – 2020
Lĩnh vực văn bảnNông nghiệp-Phát triển nông thôn
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo định mức hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho giai đoạn 2018 – 2020

Tài liệu đính kèm
  1.TT gui UBND
  2.TT gui HDND
  3.BC danh gia thuc trang trien khai chinh sach
  4.BC tac dong CS
  5. DT Nghi quyet
  Bang sang loc cac chi tieu_1
Ngày hết hạn20/01/2018
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận