Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo một số định mức để thực hiện Đề án chính sách hỗ trợ, phát triển Kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho giai đoạn 2018 – 2020
Lĩnh vực văn bảnNông nghiệp-Phát triển nông thôn
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo một số định mức để thực hiện Đề án chính sách hỗ trợ, phát triển Kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho giai đoạn 2018 – 2020

Tài liệu đính kèm
  Bang sang loc cac chi tieu
  1. TTr gui UBND
  2. TTr gui HDND
  3. BC danh gia trien khai chinh sach
  4. BC tac dong CS
  5. Du Thao Nghi Quyet
Ngày hết hạn20/01/2018
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận