Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo Đề án “Quản lý giáo dục thông minh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”
Lĩnh vực văn bảnGiáo dục và Đào tạo
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo Đề án “Quản lý giáo dục thông minh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”

Tài liệu đính kèm
  Du thao TTr UBND - DA QLGDTM 2025 V1
  Du thao Nghi Quyet HDND DA QLGDTM 2025
  Du thao De an QLGDTM _29.12.2018
Ngày hết hạn31/01/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận