Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm Y tế, hỗ trợ đồng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2020
Lĩnh vực văn bảnY tế
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm Y tế, hỗ trợ đồng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2020

Tài liệu đính kèm
  2. Dthao T Tr NQ HDND-SYT
  3. Dthao NQHDND 2018-SYT
  BC danh gia tac dong XH
  Phuluc SYT
Ngày hết hạn31/01/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận