Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân viên cấp học Mầm non tại các trường công lập có tổ chức bán trú tỉnh
Lĩnh vực văn bảnGiáo dục và Đào tạo
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân viên cấp học Mầm non tại các trường công lập có tổ chức bán trú tỉnh

Tài liệu đính kèm
  05.01.2019 duthaoTTr-UBND_Signed
  06.01.2019 duthao_NQ HDND
  06.01.2019 BC_danhgiatacdong
  Chenh lech luong giao vien
  06.01.2019 Bao cao ket qua NQ08
Ngày hết hạn07/02/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận