Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật đang học tại các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, các trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực văn bảnGiáo dục và Đào tạo
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật đang học tại các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, các trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm
  Du thao_TTr-UBND_chinhsachtienankhuyettat (7-1-2019)
  duthao_NQ HDND_tienan (07-01-2019)
  DanhgiathuchienNQ45(7-1-2019)
  BC_danhgiatacdong (07-1-19)
  NANG MUC TIEN AN KHUYET TAT
Ngày hết hạn10/02/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận