Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn Đề án “Phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”
Lĩnh vực văn bảnGiáo dục và Đào tạo
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn Đề án “Phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”

Tài liệu đính kèm
  Du thao_TTr-UBND_DE AN PT GD (15-01-2019)
  duthao_NQ HDND_DE AN PTGD (07-01-2019)
  BC_danh gia tac dong De an phat trien GD-DT 2019-2025
  BC_124_TINH HINH THUC HIEN NQ 25 CUA HDND
Ngày hết hạn17/02/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận