Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp
Lĩnh vực văn bảnTài chính
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số chính sách  khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực  giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp

Tài liệu đính kèm
  DU THAO TT UBT SUA NGHI QUYET 13
  Du thao Nghi quyet sua NQ 13 xhh
Ngày hết hạn16/02/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận