Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND về một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017 – 2020
Lĩnh vực văn bảnY tế
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND về một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017 – 2020

Tài liệu đính kèm
  du thao ttr ubnd tinh sua_nq_22_2017_15012019
  du thao nq hdnd tinh sua_nq_22_2017_15012019
Ngày hết hạn16/02/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận