Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo quy định thời gian và mức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi
Lĩnh vực văn bảnLao động - Thương binh - Xã hội
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo quy định thời gian và mức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi

Tài liệu đính kèm
  DT TTr UBND tinh xin chủ trương. Lần 1
  Du thao NQ chúc thọ lần 1
  Du thao bao cao tac dong.tiep thu lan 1
  Thuyet minh KP chuc tho
Ngày hết hạn20/02/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận