Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực văn bảnNội vụ
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định  số 16/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành  Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư  trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm
  QUYET DINH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN TỔ DAN CƯ 2019 Dự thảo
Ngày hết hạn07/04/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận