Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của đội ngũ cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực văn bảnLĩnh vực khác
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của đội ngũ cán bộ đầu mối  thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm
  To trinh
  QĐ Ban hanh Quy Che
  QUY CHE
Ngày hết hạn31/03/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận