Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực văn bảnNội vụ
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm
  1. DU THAO TO TRINH UBND TRINH HDND MUC CHI DTBD TT36 - MAU03 - LAN 3
  2. DU THAO NQ MUC CHI DTBD TT36-BRVT-DT LAN 3
  BAO CAO 57 - TONG HOP Y KIEN DANH GIA
  DANH SACH CO QUAN GOY Y
Ngày hết hạn15/04/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận