Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực văn bảnCông thương
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương  trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm
  Du thao QD ban hanh quy che quan ly kinh phi khuyen cong dia phuong
  Du thao Quy che quan ly kinh phi khuyen cong dia phuong
Ngày hết hạn15/04/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận