Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo quy định mực nước dưới đất hạ thấp cho phép trong các tầng chứa nước dưới đất trên địa bàn tỉnh BRVT
Lĩnh vực văn bảnTài nguyên và Môi trường
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo quy định mực nước dưới đất hạ thấp cho phép trong các tầng chứa nước dưới đất trên địa bàn tỉnh BRVT

Tài liệu đính kèm
  Du thao To trinh
  Du thao QDinh
Ngày hết hạn15/04/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận