THÔNG TIN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THÔNG TIN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tổng số lượng xe chuyên dùng trang bị...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chiều ngày 29/5, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND huyện Châu Đức báo cáo vướng mắc việc hỗ trợ kinh phí tiêu hủy gia cầm mắc bệnh cúm A/H5N1 tại Trang trại của ông...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chiều ngày 29/5, ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp – Đơn vị tư vấn báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông, lâm, ngư...

Đọc tiếp »
CV_4338_1 (04:39 | 29/05/2017)
Đọc tiếp »
CV_4429_1 (03:56 | 29/05/2017)
Đọc tiếp »
Tin bài khác