THÔNG TIN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THÔNG TIN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có diện tích 1.147,8 m2 tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Thông tin về thửa đất...

Đọc tiếp »

Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội; đảm bảo cho thiếu nhi có một môi trường...

Đọc tiếp »